Amortering och kontantinsats

I termer av billån brukar både ord som amortering och kontantinsats dyka upp. Här går vi lite närmre på varje begrepp för att förklara vad de egentligen innebär.

Amortering

Att betala tillbaka ett billån brukar i termer om lån beskrivas som en amortering. Ofta sker avbetalningen fördelat under lånets löptid. Ett billåns amorteringar kan se lite olika ut men den absolut vanligaste är rak amortering. Rak amortering innebär att skulden betalas av linjärt under löptiden, det vill säga att den är lika stor vid varje betalningstillfälle. Vid varje amorteringstillfälle minskar alltså skulden med samma summa vilket får följden att den totala skulden minskar och därmed också ränteutgifterna.

Kontantinsats

Vid ett billån är det mycket vanligt att kreditgivaren kräver någon form av kontantinsats. Det innebär att långivaren kräver att låntagaren skall betala en viss del av bilen själv och att han sedan får låna till resten. Vanligt är att ungefär 20 procent av bilens värde skall betalas kontant. Det är heller inte helt ovanligt att en inbytesbil finns med i köpet och den kan användas för att täcka kontantinsatsen. Skall du köpa en bil för 100 000 kronor och du skall betala 20 procent, det vill säga 20 000 kronor, kontant samtidigt som du byter in en gammal bil för just 20 000 kronor så har du alltså uppnått kravet för kontantinsatsen. En kontantinsats förklaras således genom skillnaden mellan den totala summan för bilköpet och den summa du fått bekräftad som billån.