Betalningsanmärkningar

En betalningsanmärkning är som ovan nämnt det som är det mest intressanta för en bank då det gäller ett billån. En person som ansöker om billån och har fått anmärkningar noterat i registret har ofta svårt att få ta del av krediter eller större lån hos de flesta bankerna. Anmärkningen uppstår allt som oftast genom att du under en längre tid inte haft möjlighet till att betala tillbaka en skuld. Ofta lämnas skulden vidare till någon form av indrivningsföretag. Det är viktigt att veta om att det inte är indrivningsföretaget som ålägger dig med en betalningsanmärkning utan det är de godkända företagen ansvarar för dem. En notering kan dock baseras på uppgifter från Kronofogdsmyndigheten.

Om du blir nekad lån

Personer som blir nekade lån har idag en större möjlighet att få ta del av ett lån. Nyare kreditgivare väljer att inte titta på det historiska rent utan ser mer hur situationen ser ut idag. Det kan till exempel vara så att du bara på ett halvår rättade till dina skulder och blev skuldfri men att anmärkningen ändå finns kvar under tre år. Det enda kravet som brukar finnas är att personen som gör anspråk på ett lån skall vara myndig. Dock är ofta räntan högre vilket innebär att kostnaden för lånet blir högre.