Huvudmän och säkerhet

För att kunna ta billån fokuseras det ofta kring två stycken kända begrepp inom billånebranchen, borgenär och gäldenär. Det tillsammans med säkerhet är ord som är bra att känna till och därför går att studera djupare.

Gäldenär & Borgenär

Förenklat kan ett billån förklaras som att låntagaren, gäldenären, tar emot en summa pengar från långivaren, borgenären. Begreppet billån blir i sammanhanget avtalet som uppstått parterna emellan. Gäldenären förväntas återbetala lånet en bestämd löptid som ofta bestäms i det upprättade avtalet. Det uppkommer ofta en avgift som långivaren kräver som betalning för att han lånar ut pengar. Den här avgiften är mer känd som ränta. Gäldenären betalar med andra ord en summa pengar som avgift för lånet av pengar.

Säkerhet

Vid ett billån krävs ofta att låntagaren förväntas ha en säkerhet som garanterar borgenären att få tillbaka sina pengar. Det smidigaste brukar vara att bilen som täcks av köpet också fungerar som en säkerhet. Med det menas alltså om låntagaren av någon anledning inte skulle kunna betala det som förväntas av honom så skulle kreditgivaren ta bilen istället för själva betalningen.