Kreditupplysning

En kreditupplysning kan sägas vara en ekonomisk information om dig och din privatekonomi. När en bank skall besluta om utlåningen av pengar till din tänka bil så måste ett bra underlag finnas för hur din ekonomiska situation ser ut. Banken kommer i de flesta fall göra en kreditupplysning. En kreditupplysning tillhandahåller i de flesta fall mer än bara den ekonomiska delen. Bland annat finns information om dig och ditt liv. Exempel på sådan information skulle kunna vara om du är gift.

Sverige har idag cirka 15 företag som genomför kreditupplysningar. Bestämmande myndighet för dessa företag är Datainspektionen. Alla Sveriges invånare som är 15 år fyllda finns med i registret. Registret regleras av KreditupplysningsLagen, KuL (SFS 1998:204) som klargör de riktlinjer som gäller för exempelvis personlig integritet.

Innehåll

Registret innehåller bland annat personuppgifter, inkomster, förmögenheter och om personen står som ägare av någon typ av fastighet. Det som ofta är av störst intresse för en bank är om personen har några betalningsanmärkningar. För att minska mängden uppgifter om enstaka betalningsförsummelser har en ändring gjorts i sekretesslagen om att om en skuld betalas innan Kronofogdsmyndigheten hunnit ta ett beslut skall inte anmärkningen synas i registret. Dock är det viktigt att vara medveten om att ifall samma person får ytterligare en anmärkning inom två år så kommer bägge försummelserna synas då ett företag begär en upplysning. Någonting som talar emot dig som låntagare. Registret visar också om du har missbrukat tidigare krediter.
Registret gäller inte för all framtid utan rensas ut med jämna mellanrum. Då det gäller uppgifter om personers ekonomiska situation gallras uppgifterna tre år efter att missförhållandet avslutades. Uppgifter om exempelvis skuldsanering utgår efter fem år och uppgifter kring missbrukande av krediter gallras efter två år.

Dina rättigheter

När ett företag begär en upplysning om din ekonomiska situation skickas ofta en kopia av skrivelsen till dig för att göra dig medveten om vad som faktiskt står i skrivelsen. Uppgifter som anses felaktiga och är i behov av rättning har du också möjlighet att påtala. Det är viktigt att uppgifterna som finns i registret stämmer och därför är det ett bra sätt att se om personen själv hittar några felaktigheter. Har du på något sätt blivit kränkt eller skadad av felaktiga upplysningar har du enligt svenska bestämmelser rätt till ersättning. Upptäcker du fel skall det i första hand påtalas för kreditupplysningsföretaget. Kommer ni inte överrens av någon anledning så skall tvisten avgöras i domstol. Brottets påföljder kan leda till både böter och i värsta fall fängelse.

Om du vill veta

För att konsumenter skall veta om hur deras allmänheten ser på deras ekonomi kan de numera göra kreditupplysningar på dig själv. Att få en kreditupplysning på sig själv är oerhört enkelt då du endast använder dig av din mobiltelefon för att få ett snabbt besked. Solventia är ett bolag som erbjuder just de här tjänsterna. Genom at skicka iväg ett sms till företaget får man en detaljerad kreditupplysning på sig själv för att få svar på de frågor man eventuellt har. Är en personlig kreditupplysning något för dig kan du läsa mer om tjänsten på Solventias webbplats.