MyMoney

MyMoney billånMyMoney erbjuder förmånliga billån med test och garanti. Billånen erbjuds till nya och begagnade bilar. Företaget är helt inriktat på billån och är därför också specialiserade på området. Företaget gör en noggrann kontroll på bilen som skall köpas genom Blicert och får garantier genom Svensk Bilgaranti när du köper av en privatperson. Företaget genomför traditionella kreditprövningar för att se till återbetalningsförmågan. Företaget har vissa regler uppsatta för billånet där bilen till exempel måste vara av en modell senare än 2000 vid köp av bilhandlare och 2002 när du köper av privatperson. Bilen får inte heller vara över 10 år när löptiden har gått ut.

Kontantinsats

Kontantinsatsen måste vara minst 20 procent av den totala köpeskillingen för bilen.

Amortering

Amorteringen kan lösas in när helst du önskar. Löper lånet med fast ränta kan en ränteskillnadsersättning uppstå. Amorteringstiden får maximalt vara 10 år.

Avgifter

Uppläggningsavgiften är 450 kronor och aviavgiften ligger på 40 kronor för köp av bilhandlare och 995 kronor respektive 45 kronor när du köper av en privatperson.

Räntor

Räntorna är både fasta och rörliga. Den rörliga följer Stibor. För mer information kring MyMoneys räntor och erbjudanden hänvisar vi till deras webbplats. Om du hittar ett företag som erbjuder lägre räntor än MyMoney är de beredda att sänka sig till den nivån.