Ränta

Räntan eller räntesatsen är ofta baserad per år men kan också vara per betalningsperiod. Storleken på betalningen anges ofta på årsbasis och i procent av den totala summan av lånet. Ett billåns ränta kan finnas i olika former. De vanligaste är fast och rörlig ränta. Fasta ränta betyder låntagaren på förhand har bestämt en räntesats som skall gälla under en tidsperiod. Går räntan under den nivå billånet är bundet vid så får gäldenären fortfarande betala den högre, bundna, räntesatsen. När det gäller den rörliga räntan blir sammanhanget tvärtom sett till den fasta. Här betalas istället räntan helt efter den nivå som gäller specifikt för betalningstillfället.