Skatter

Skatt är någonting som alla bilägare måste betala, förutsatt att bilen inte är avställd. Skatten betalas vanligtvis ett år i förväg. Är summan högre än 3 600 kronor delas den ofta upp på tre perioder. Det är den sista siffran i fordonets registreringsnummer som berättar vilken månad som skatten skall vara inbetald. Viktigt att tänka på är att betalningen skall vara registrerad hos vägverket senast det sista datumet i den aktuella månaden.

Olika variabler påverkar skatten

Skatten bestäms utifrån olika variabler. Hänsyn tas till fordonets vikt, om det är en miljöbil, vilket bränsle som driver bilen, antalet axlar på fordonet samt för vilket område som fordonet skall användas till. Boende i glesbygdskommuner kan få avdrag på skatten på grund av den geografiska placeringen.