Trafikförsäkring

En trafikförsäkring ger dig möjlighet att få ut en ersättning om olyckan skulle vara framme. Det finns många olika försäkringar till en bil som erbjuds av diverse olika bolag. I Sverige är det emellertid lagstadgat att alla bilar måste ha en så kallad trafikförsäkring. Lagen regleras av trafikskadelagen (1975:1410). Försäkringen måste tecknas av ägaren till bilen och avser ersättning vid personskador eller krockskador. Försäkringen skall tecknas från och med den dag bilen tas i bruk och försvinner om du säljer ditt fordon. Om du inte betalar in din trafikförsäkring rapporteras du till trafikförsäkringsföreningen vilka skickar en inbetalning på en avsevärt högre premie än vad trafikförsäkringen hade kostat. Den här avgiften brukar kallas trafikförsäkringsavgift.

Trafikförsäkringen är skattepliktig

En viktig del att tänka på är att trafikförsäkringen är skattepliktig. En skatt på 32 procent läggs på vilket gör att den totala avgiften för trafikförsäkringen idag är betydligt högre än tidigare.