Amortering och kontantinsats

I termer av billån brukar både ord som amortering och kontantinsats dyka upp. Är man inte väl insatt eller har lånat pengar till bil tidigare så kan begreppen kännas luddiga. Amortering och kontantinsats förekommer i alla sammanhang där man lånar med säkerhet. Således handlar det främst om billån, båtlån och bolån. De flesta andra typer av lån är lån utan säkerhet där man inte har ett objekt som utgör pant för själva lånet. När det gäller billån har man istället en säkerhet i form av bilen. Detta innebär att banken eller långivaren har rätt att ta bilen i besittning om du som låntagare inte återbetalar ditt lån som avtalat. Men det innebär också att du har möjlighet att få en förmånlig ränta och bra villkor. Det är således ett givande och tagande mellan dig och banken. Men när man lånar med säkerhet krävs det alltid en kontantinsats. Denna kontantinsats utgör en mindre procentuell andel av bilens värde som du själv måste stå för. Resterande belopp får du låna och det är detta belopp som du måste amortera.

Zmarta

Amortering billån

När du återbetalar ett billån så kallas detta generellt att du amorterar ett billån. Amorteringen är en del av den månatliga kostnad som du betalar till långivaren. Utöver amortering består denna kostnad även av eventuella avgifter så som aviavgifter. Amortering av billån sker löpande under lånets löptid. Exakt hur amorteringen ser ut beror på vad det är för typ av lån man har. Det absolut vanligaste är dock rak amortering som innebär att din skuld betalas av linjärt under löptiden. Med andra ord amorterar du exakt lika mycket vid varje betalningstillfälle under hela lånets löptid. Detta innebär också att du vid varje amorteringstillfälle minskar skulden med samma summa som du amorterar. Detta gör även att den totala skulden minskar då även ränteutgifterna blir mindre. Nedan kan du se vilka olika typ av lån det finns när du väljer att låna pengar för att köpa bil.

Annuitet

Annuitet är en form av amortering som är vanligt förekommande när det gäller billån utan säkerhet. Amorteringsformen lämpar sig för den låntagare som enkelt vill kunna hålla ordning på sina kostnader. Detta då själva månadskostnaden för lånet är densamma under hela lånets löptid. Däremot kommer fördelningen mellan amortering och ränta inom månadskostnaden se annorlunda ut varje månad. Initialt under löptiden så består månadskostnaden främst av ränta. Ju längre in i löptiden man kommer ändras fördelningen så att månadskostnaden i majoritet består av amortering och mindre del ränta.

Rak amortering

Rak amortering är alltså vanligt när det gäller lån med säkerhet så som ett billån. Som vi redan beskrivit innebär rak amortering att du som låntagare amorterar exakt lika mycket under hela lånets löptid. Däremot kommer inte månadskostnaden vara detsamma. Istället kommer denna kostnad ändras då räntan på lånet blir lägre för varje månad som går.

Serieamortering

En annan form av amortering som inte är lika vanlig är serieamortering. Här amorterar du ett lågt belopp i början av lånets löptid. För varje månad kommer amorteringstakten att öka vilket innebär att räntan på lånet minskar i samma takt.

Kontantinsats vid bilköp

kontantinsats vid bilköp

Om du vill ta ett billån är det mycket vanligt att banken eller långivaren kräver någon form av kontantinsats. Detta är dock inte fallet när man använder ett privatlån utan säkerhet för att finansiera sitt bilköp. Men väljer du ett billån med säkerhet eller annan finansieringsform som bilhandlaren erbjuder så krävs det en kontantinsats. En kontantinsats innebär en procentuell andel av köpesumman som ska betalas kontant. I Sverige är den lagstadgade kontantinsatsen för bil satt till 20%. Således måst du vid billån med säkerhet erlägga 20% av bilens värde med egna pengar. Dock finns det sätt att komma runt detta och det är att använda sig av en inbytesbil. Har du redan en bil kan du alltså använda denna för att finansiera kontantinsatsen. Det gäller dock att din gamla bil har ett värde som motsvarar 20% eller mer av den nya bilens värde. Har den inte detta kommer du själv få gå in och lägga mellanskillnaden.

För att ge ett praktiskt exempel på hur det fungerar att låna pengar till bil med kontantinsats så ponerar vi att du köper en bil för 100 000 kr. Du väljer att ta ett säkrat billån och måste således betala 20% av bilens värde kontant. Detta innebär att du måste betala 20 000 kr ur egen ficka. Resterande 80 000 kr får du låna till. Säg sedan att du har en gammal bil som du säljer för 15 000 kr. Då kan du använda denna till kontantinsatsen vilket innebär att du bara behöver hosta upp 5000 kr till själva insatsen. En kontantinsats förklaras således genom skillnaden mellan den totala summan för bilköpet och den summa du fått bekräftad som billån.