Vilken ränta du får på ditt billån kan göra stor skillnad för den månadskostnad du måste betala. Med anledning av detta bör du alltid jämföra billån och räntor innan du ansöker om ett lån. Räntan för billån hos långivarna är nämligen långt ifrån statisk eller standardiserad. Istället varierar räntan mellan olika långivare liksom den varierar för olika låntagare hos en och samma bank. I samband med att du ansöker om ett billån kommer du enbart kunna se ett räntespann och en exempelränta. Du kommer således inte få reda på din exakta ränta för billånet förrän du skickar in en låneansökan. Räntan på billån påverkas av en rad faktorer så som din kreditvärdighet samt eventuella säkerheter. På så sätt är det svårt att ge ett generellt svar för hur mycket ränta du kommer att få betala. Nedan kan du dock jämföra räntor hos olika långivare för att få en bättre bild över vilka räntor som erbjuds.

Jämför ränta för billån från olika långivare

Så får du lägst ränta på ditt billån

Ränta för billånI regel brukar man kunna få ett billigare billån om man går in med bilen som säkerhet för lånet. Billån med säkerhet har vanligtvis en lägre ränta och bättre villkor. Däremot innebär detta att du måste gå in med en kontantinsats själv. Det är många som inte har möjlighet att göra detta trots att man anser att ett lån med låg ränta väger högt. Vidare är det inte alltid möjligt att få ett billån med säkerhet beviljat om man exempelvis köper bil av en privatperson. Istället krävs det ofta att köpet genomförs hos en auktoriserad bilhandlare. Om detta är fallet för dig så kan du få en låg ränta på ditt billån. Räntan på billån med säkerhet brukar landa mellan 3-5%.

Om du istället väljer att ta ett lån utan säkerhet för att köpa bil så varierar räntan desto mer. Hos långivare som erbjuder vanliga blancolån kan räntan variera från 2,95% till 29,99%. För att få lägst ränta på sådana lån krävs det en god kreditvärdighet. Detta innebär bland annat att du ska kunna uppvisa en bra inkomst, låga skulder och få förfrågningar. Du bör inte heller ha några betalningsanmärkningar om du vill ha en ränta i det lägre spannet. Andra saker som kan påverka din ränta positivt är att ha en medsökande på lånet. Genom att ansöka om ett billån tillsammans med någon förbättras chanserna att få en låg ränta och bra villkor.

Få en låg ränta på ditt billån hos Freedom Finance

Saker som påverkar räntan för billån

En stor bidragande faktor till om du får en låg eller hög ränta på ditt billån är alltså om du lånar med- eller utan säkerhet. Väljer du att använda dig av ett blancolån för att finansiera ditt bilköp så är det istället främst din kreditvärdighet som påverkar räntan. I samband med att du ansöker om ett billån utan säkerhet kommer långivaren att göra en kreditbedömning. Detta innebär bland annat att man ser över de uppgifter du lämnat i din låneansökan. Men man inhämtar även en kreditupplysning från företag så som UC, Bisnode och Creditsafe. I denna kreditupplysning kommer följande uppgifter om dig att framgå:

  • Inkomst – här räknas samtliga inkomster in så som lön, bidrag, pension och kapitalvinster
  • Kreditengagemang – hit räknas blancolån, avbetalningar, bolån och kontokrediter
  • Fastighetsuppgifter – om du äger ett hus eller en bostadsrätt
  • Betalningsanmärkningar – har du betalningsanmärkningar eller ett aktivt skuldsaldo så kommer detta att framgå
  • Förfrågningar – förfrågningar som gjorts på dig under de senaste året

Utöver ovan nämnda uppgifter framgår även ditt civilstånd samt information om din folkbokföring. Den information långivaren får in om dig via en kreditupplysning gör att man kan bedöma din betalningsförmåga. Har du exempelvis betalningsanmärkningar så sänks din betalningsförmåga och du får ett lägre kreditscore. Detta utgör en kreditrisk för långivaren som då kommer att ta ut en högre ränta.

Förhandla om ränta

Förhandla om räntan på ditt billånOm du har en god kreditvärdighet och således också en bra återbetalningsförmåga så bör du förhandla om räntan. I bankens ögon är du en optimal låntagare som innebär en låg kreditrisk. Detta ska du ta till vara på genom att utnyttja möjligheten till förhandling. Om du förhandlar med din lokala bank så kan ett personligt möte vara det enda som krävs för att du ska kunna få några enheters ränterabatt. Om du istället har ett billån hos en digital bank så kan du istället skicka ett mail om ett telefonmöte. Det går givetvis även att förhandla direkt via mail men man ska inte underskatta den personliga kontakten. Chanserna är alltid större att du lyckas få en lägre ränta i samband med förhandlingen om långivaren får en röst eller ett ansikte på dig.

Om du känner dig osäker kring din kreditvärdighet eller hur du skulle hantera en förhandling så kan du ta hjälp av en låneförmedlare. En låneförmedlare är en aktör som samarbetar med mellan 20-30 olika banker och långivare. Via en låneförmedlare kan du kostnadsfritt jämföra räntor och få flera olika låneerbjudanden med en enda ansökan. Dessutom sätter processen dig i en gynnsam situation då bankerna får konkurrera om att ha dig som kund. Detta ökar chanserna att få en låg ränta på ditt billån. Tjänsten som erbjuds hos de svenska låneförmedlarna är inte bindande. Du binder dig således inte till att acceptera ett låneerbjudande om du inte anser att något erbjudande är bra nog.