Om du är på väg att köpa en bil så är det viktigt att det upprättas ett köpekontrakt. Köper du bil av en bilhandlare så är köpet skyddat av konsumentköplagen. Detta oavsett om du köper en ny bil eller en begagnad bil. En bilhandlare kommer även att ha ett köpeavtal som du får skriva på. I detta köpeavtal återfinns villkor och annan information som är viktigt att ha. Om du istället köper eller säljer en bil privat så är det enbart köplagen som gäller. Med anledning av detta får du inte samma skydd mot exempelvis ursprungliga fel. Därför är det viktigt att använda sig av ett köpekontrakt vid en privat bilaffär. På så sätt skyddar bägge parter sig mot oförutsedda händelser samtidigt som det tydligt framgår parternas rättigheter och skyldigheter. Ett köpekontrakt är även nödvändigt om du vill kunna få med ångerrätt. Detta måste dock klargöras i själva kontraktet.

Innan du upprättar ett köpekontrakt för bil

köpekontrakt bilInnan du bestämmer dig om du ska köpa bil av en privatperson eller en bilhandlare kan det vara bra att känna till skillnaderna. Du som väljer att vända dig till en auktoriserad bilhandlare har bland annat möjlighet att låna med bilen som säkerhet. Detta har du inte möjlighet att göra om du köper bil av en privatperson. Då får du istället ta ett billån utan säkerhet där räntan är högre. En annan skillnad är att du som köper bil via bilhandlare får en varudeklaration. En varudeklaration är en stor trygghet då du får tillgång till all information som finns om bilen. Informationen täcker exempelvis bilens skick men det framgår även vilka garantier som gäller. Köper du istället bil av en privatperson så kan du aldrig vara säker på i vilket skick bilen faktiskt är. Det kan även visa sig att bilen har skador som den befintliga ägaren inte känner till. Därför är det jätteviktigt att upprätta ett köpekontrakt. Genom att göra så och inkludera de garantier som är viktiga för dig så riskerar du inte en massa extra kostnader och obehagliga överraskningar.

När du bestämt dig vilken bil du vill köpa så är det dags att förbereda sig inför affären. Tänk igenom vad du vill ha med i köpekontraktet. Syftet med köpekontraktet är att bägge parter ska känna sig trygga i den affär som genomförs. Det är även viktigt att bägge parter är beredda att signera kontraktet. Innan köpet genomförs bör du även se över bilens historik så du är medveten om vad du köper. En enkel slagning på bilens registreringsnummer kan bland annat ge dig information om tidigare ägare, vad skatten kostar samt när nästa besiktning ska ske. Du får även säkerställt att det faktiskt är personen som säljer bilen som äger den.

Zmarta

Detta bör finnas med i ett köpekontrakt

När du förberett dig väl inför ditt bilköp så kan du sätta dig ner och upprätta ett köpekontrakt. Inte sällan är det dock säljaren som står för denna bit. Men det är faktiskt inte säkert att säljaren inkluderat alla delar som är viktiga för dig. Därför kan det vara bra att vara förutseende och själv ha med ett kontrakt till försäljningen. Tänk på att köpekontraktet måste upprättas i två exemplar där bägge parter skriver på bägge exemplaren. Förvara sedan ditt köpekontrakt i bilen eller på ett säkert ställe. Förhoppningsvis ska du inte behöva ha användning för kontraktet men man vet aldrig. När det gäller sakerna som bör inkluderas i ett köpekontrakt för bil så ser du några exempel nedan.

  • Typ av bil och eventuell utrustning
  • Körsträcka
  • Bilens skick
  • Antal nycklar
  • Upplysningar om fel och brister
  • Garantier
  • Säljarens ansvar
  • Bifogade handlingar
  • Betalning

Utöver dessa punkter ska även uppgifter om både köpare och säljare finnas med i kontraktet. Har säljaren några åtaganden så ska även dessa specificeras i köpekontraktet för bil. Det ska även finnas utrymme för signaturer samt kvittering. Vill du inte upprätta ett eget köpekontrakt så kan du enkelt och kostnadsfritt ladda ner ett färdigt kontrakt på Konsumentverkets hemsida.