BilserviceOm du vill förlänga din bils livslängd så är det viktigt att genomföra regelbunden bilservice. Detta kommer inte bara göra att du kan köra längre med bilen. Bilen får dessutom ett högre andrahandsvärde om du helt plötsligt skulle vilja sälja den och köpa en ny bil. Att serva sin bil regelbundet kan också göra att du slipper dyra reparationer som orsakats av uteblivet underhåll. Med dagens nyare bilar slipper du själv hålla koll på när det är dags för service. Istället varnar bilen själv om detta när det har gått ett visst antal mil. Om du har en äldre bil så kan du istället få se efter i serviceboken när det är dags för nästa servicetillfälle. Det finns även vissa riktmärken för när service bör göras beroende på hur långt bilen gått.

När bör bilen servas?

Det finns inga generella svar för när en bil har servicebehov. Detta varierar istället mellan olika bilmärken och modeller. Därtill beror det till stor del på hur många mil din bil har gått. Du med ny bil bör därför hålla koll på instrumentpanelen som kommer att indikera när det är dags för bilservice. Du med en äldre begagnad bil får istället se vilka intervall som återfinns i servicehandboken.

Även om bilens servicebehov ofta utgår från milantalet så bör man vara medveten om att servicebehov kan uppstå av andra anledningar. Kör du exempelvis bara korta sträckor så kan din bil vara i behov av service innan antalet mil är uppnådda. Därför brukar man tala om milintervall och årsintervall. Oavsett hur mycket du kör bör bilen alltid servas minst en gång per år. Detta för att bland annat motoroljan ska bli bytt. Egenskaperna för denna olja försämras nämligen med tiden vilket kan orsaka allvarliga problem för din bil.

Vart ska jag vända mig för bilservice?

Certifierad bilverkstad för serviceOm det är dags att serva din bil så bör du vända dig till en certifierad bilverkstad. Om du har en bil av nyare modell så rekommenderas du att vända dig till en bilverkstad som är speciellt inriktad på just det bilmärke som du har. Annars riskerar du att garantier inte fortsätter att gälla då det ibland finns vissa krav på certifikat hos verkstaden. Många bilverkstäder har dock certifiering för flera olika bilmärken. Det är heller inte ovanligt att återförsäljaren av din bil gärna även står för servicen. I dessa fall brukar du hitta den certifierade bilverkstaden i samma byggnad som bilhallen.

Om du har en äldre bil som inte är beroende av att en viss bilverkstad utför servicen så kan du vända dig till mer generella bilverkstäder. Exempel på sådana är Mekonomen, MECA och Autoexperten. Hos dessa verkstäder kan du även välja mer specifik service så som AC-kontroll, oljebyte och hjulskifte.

Vad kostar bilservice?

Hur mycket det kostar med bilservice beror på ett flertal faktorer. För det första kan priset på servicen skilja sig åt beroende på vilken bil du har samt hur långt den gått. Bilens servicebehov påverkas också av hur du använder bilen. Därför kan servicen bli mer eller mindre omfattande och således också skilja sig i kostnader. Vad som behöver göras med bilen beror till mångt och mycket på vad tillverkaren rekommenderar. Tillverkaren kan rekommendera mer eller mindre frekvent service vilket såklart påverkar priset. Om det inte är något större arbete som ska utföras behöver servicen inte bli så dyr. Exempelvis kanske det räcker med att byta motorolja och då brukar servicekostnaden inte vara så omfattande. Har du däremot kommit upp i många antal körda mil och bilen är i behov av ett kamremsbyte så kan kostnaden bli desto större.

Ju fler kontrollpunkter servicen har desto dyrare blir priset du får betala. Det säger sig självt att många komponenter som är i behov av att bytas ut kommer innebära ett högt precis i jämförelse med motsatsen. Innan du bokar en service till din bil kan du höra efter med verkstaden vad kostnaden kommer att bli. Dock bör man vara medveten om att saker kan upptäckas i samband med servicen som innebär att kostnaden blir högre än väntat.

Finansiera servicen med ett lån

Vikten av att serva sin bil

Vill du kunna använda din bil under många år så är det viktigt att du servar bilen med jämna mellanrum. Det kan även komma en tid då du inte längre har behov av din bil och då vill du såklart få så mycket som möjligt för den. Sannolikheten för att detta ska ske ökar om du säljer en bil med regelbundna servicebesök i boken. Vidare ökar det din egen säkerhet i trafiken om du har en bil som är servad som den ska. Det kan hända att bilen har skador som du inte själv kan upptäcka. Dessa skador kan en servicemekaniker åtgärda innan skadan leder till ett haveri.

Du bör inte undvika att serva din bil på grund av att du för stunden har det lite tight ekonomiskt. Det finns lösningar via exempelvis avbetalning som många bilverkstäder erbjuder. Du kan även ta ett lån utan säkerhet för att ha råd till den kostnad som en regelbunden service av bilen innebär. Att serva din bil kan både göra att du undviker skador i trafiken och ett fallande andrahandsvärde.