En bilförsäkring är för de allra flesta något självklart. Detta gäller oavsett om man väljer att köpa en ny eller begagnad bil. En bilförsäkring ger dig ett väldigt bra skydd om du skulle råka ut för en trafikolycka eller genom annan händelse åsamka skada på ditt fordon. Om det är du som är den vållande parten i en trafikolycka är du också skyldig att kompensera för skadorna du åsamkat. Det gäller både personskador och skador på annans fordon. Med en trafikförsäkring behöver du inte betala för dessa kostnader ur egen ficka, utan då gör försäkringsbolaget det.

Försäkringar i sig är ett väldigt vackert koncept. Det handlar i grunden om att man som försäkringshavare går med på att betala en mindre summa pengar (försäkringsbeloppet) oavsett om man råkar ut för en olycka eller inte. Det blir en slags kollektiv finansiering där den stora massan av försäkringstagare finansierar kostnaderna för de som väl råkar ut för en olycka. Den som samordnar finansieringen är då försäkringsbolaget som tar ut en avgift för sitt arbete, den så kallade försäkringspremien. Detta gäller även för bilförsäkringar. Här på Allt om Billån kan du jämföra bilförsäkringar och hitta bäst pris.

Jämför bilförsäkringar

bakgrund faq
ICA Försäkring
ICA Försäkring

Ett av de försäkringsbolag som har den just nu snabbast växande bilförsäkringen är ICA Försäkringar. Här kan du teckna en bilförsäkring till sjysst pris och innan du bestämmer dig kan du se vilket pris som gäller för just din bil direkt på hemsidan. Hos ICA Försäkringar väljer du mellan helförsäkring, halvförsäkring och trafikförsäkring. Oavsett vilken av dessa försäkringar du tecknar så får du ICA-bonus för hela försäkringskostnaden. Samtliga bilförsäkringar hos ICA Försäkring inkluderar en Trafikolycksfall samt Krishjälp efter trafikolycka. Dessa skydd är dessutom helt befriade från självrisk. Självklart finns det även en rad olika tilläggsförsäkringar att teckna så som Pluspaket med hyrbil och assistans. Du sköter skadehanteringen direkt via ICA Försäkringars hemsida där du även kan skriva ut en skadeblankett som du sedan kan ha med dig i bilen.

Folksam
Folksam

Folksam är ett svenskt försäkringsbolag som ägs av bolagets kunder. Hos Folksam kan du teckna en bilförsäkring som är topprankad i den jämförelse som Konsumenterna gjort. Det handlar om Folksam Bilförsäkring Stor som bland annat ger dig ersättning vid feltankning och kupéskador. Därtill ingår tilläggsförsäkringarna Hyrbil och Assistans vid tecknande av försäkringspaketet. Inte mindre än 840 000 bilar är idag försäkrade hos Folksam vilket tyder på en stor nöjdhet bland kunder. Hos detta försäkringsbolag kan du välja mellan tre olika försäkringar samt en rad olika tilläggsförsäkringar. Du kan få rabatt genom att samla dina försäkringar hos Folksam som erbjuder alltifrån hemförsäkringar till husvagnsförsäkringar och båtförsäkringar. På Folksams hemsida kan du jämföra priser på de olika försäkringarna. Du får även bra information som kan vara relevant för dig som spenderar mycket tid på vägarna. Bland annat listande man nyligen Sveriges säkraste bilar.

Moderna Försäkringar
Moderna Försäkringar

Moderna Försäkringar erbjuder bäst och billigast bilförsäkring. Här kan du välja mellan tre nivåer av skydd som sammanfattas i trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Du kan utforma försäkringarna så att de passar just ditt behov samtidigt som du får en prisvärd premie. Hos Moderna Försäkringar erbjuder man även en rad intressanta tilläggsförsäkringar. Du som samlar dina försäkringar hos detta bolag kan få upp till 20% rabatt på din försäkringspremie. Därtill har du möjlighet att sänka din självrisk. Hos Moderna Försäkringar kan du även teckna en avställningsförsäkring om du inte tänkt använda ditt fordon i trafik för en tid framöver. Således behåller du ett visst skydd samtidigt som du inte behöver stå och betala för en vanlig försäkring. På Moderna Försäkringars hemsida kan du jämföra skyddet som ingår i respektive försäkring samt se aktuella priser.

Trafikförsäkringen

Det finns ett antal olika typer av bilförsäkringar. Den mest grundläggande bilförsäkringen är den så kallade trafikförsäkringen. Den täcker kostnaden för person- och fordonsskador som den vållande parten orsakar motparten. Att ha en trafikförsäkring är en lagstadgad skyldighet och något du måste införskaffa samma dag som du blir bilägare.

bakgrund faq
Ersättning vid personskador

Alla som skadas i trafiken har enligt trafikskadelagen rätt till ersättning. Det gäller oavsett vem som bär ansvaret för olyckan. Krockar du med ett annat fordon och någon av er skadas i olyckan har ni alltså rätt till ersättning. Även fotgängare och cyklister som skadas i trafiken har rätt till ersättning. Ersättningen betalas ut via trafikförsäkringen och det är därför av yttersta vikt att du införskaffar denna försäkring.

Ersättning för skador på fordon och annan egendom.

En trafikförsäkring kan även täcka skador på fordon och annan egendom. Ersättningen är dock villkorlig. För skador på ditt eget fordon krävs det att du inte är den vållande parten i olyckan för att få ersättning. Det är dessutom motpartens trafikförsäkring som i så fall ska betala ut ersättningen. Du kan aldrig få ersättning för skador på ditt eget fordon från din egen trafikförsäkring.

Det kan också vara bra att veta att en trafikförsäkring alltid ingår i en halv- och helförsäkring. Dessa försäkringar ger ett utökat skydd till dig som bilägare och kan vara mycket värdefullt. Försäkringsbehovet för fordonsägare skiljer sig dock från fall till fall, något som vi kommer att diskutera längre fram i denna text.

Halvförsäkring

jämför bilförsäkringar

Vill man ha ett bredare försäkringsskydd är nästa steg en halvförsäkring. Denna försäkring är inte lagpliktig men den ger ett extra skydd till dig som bilägare.

En halvförsäkring erbjuder dig generellt sätt följande skydd:

  • Ersättning vid stöld eller inbrott i bilen.
  • Ersättning vid glasskador åsamkade av stenskott. Gäller endast skador på bilrutan och ej strålkastare.
  • Villkorlig ersättning för skador på motor, växellåda och elektronik.
  • Bärgning av ditt fordon vid trafikolycka eller driftfel.
  • Ersättning för skador genom brand, blixtnedslag eller explosion.

Som ni ser täcker en halvförsäkring en hel del. Hos vissa försäkringsbolag ingår även en så kallad drulleförsäkring i halvförsäkringen. Den ersätter dig för skador du själv åsamkat på bilens interiör och kan även hjälpa dig om du förlorat eller skadat din bilnyckel. En drulleförsäkring täcker endast skador som sker på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Skulle du exempelvis medvetet spilla kaffe på din bil kommer drulleförsäkringen inte att gälla.

Vid en eventuell trafikolycka täcker en halvförsäkring inte vagnskador på försäkringshavarens eget fordon. Om det är du själv som är vållande part i en trafikolycka kommer halvförsäkringen således inte att ersätta dig för skador på ditt fordon. För detta behöver du en helförsäkring. Om du inte är ansvarig för trafikolyckan får du dock alltid ersättning via trafikförsäkringen från den vållande parten.

Helförsäkring

helförsäkring bil

En helförsäkring ger dig ett komplett skydd för din bil.  Med en helförsäkring är du berättigad till ersättning för skador på din bil i trafikolyckor där du är den vållande parten. Du kan även få ersättning för skador som uppkommit vid en så kallad yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

Det är viktigt att notera att en helförsäkring innehåller samtliga delar av trafik- och halvförsäkringen och således är en uppgradering. Du får därför aldrig ett sämre skydd med en helförsäkring.

Om du precis köpt en ny bil är det dock inte alltid nödvändigt med en helförsäkring. Detta beror på att nya bilar ofta säljs med en vagnskadegaranti. Ingår det en vagnskadegaranti för din bil har du därför ett fullgott skydd mot eventuella vagnskador och då räcker det att teckna en halvförsäkring. När din vagnskadegaranti har gått ut kan du sedan uppgradera din halvförsäkring till en helförsäkring för att bibehålla ett likvärdigt skydd.

Att välja rätt försäkring

Det finns ett antal olika faktorer som påverkar ditt behov av en bilförsäkring. Ditt försäkringsbehov påverkas bland annat av bilens ålder, skick och gångna mil. Har du en väldigt gammal bil är det inte alltid ekonomiskt försvarbart att teckna vare sig en hel- eller halvförsäkring. Försäkringspremien som du betalar måste sättas i perspektiv till bilens värde.

Tillvalsförsäkringar

Utöver de klassiska försäkringsalternativen finns det även möjlighet att komplettera med så kallade tilläggsförsäkringar. Det finns exempelvis tilläggsförsäkringar som täcker kostnaden eller delar av kostnaden för en hyrbil om ens egen bil blir okörbar. Man blir då kompenserad under en begränsad period från det att hyrbilsbehovet uppstår. Hur stor del av kostnaden som finansieras av försäkringsbolaget varierar mellan olika bolag.

Sammanfattning

Att införskaffa en bilförsäkring är något som alla bilägare måste göra. Valet av bilförsäkring skiljer sig dock mellan olika bilägare och baseras på försäkringsbehovet. Försäkringsbehovet i sin tur varierar med bilens värde och risken att en olycka inträffar. Dessa faktorer vägs sedan mot kostnaden för en bilförsäkring, den så kallade försäkringspremien.

Trafikförsäkringen är en lagstadgad skyldighet att inneha. Skyddet från en trafikförsäkring är dock begränsat. För ett fullgott skydd krävs en hel- eller halvförsäkring. I båda dessa försäkringar ingår alltid den grundläggande trafikförsäkring.

När du väljer försäkringsbolag är det i regel alltid värt att jämföra försäkringar mellan olika försäkringsbolag.  Detta då både prissättningen och försäkringens täckning ofta skiljer sig mellan aktörerna. Genom att jämföra ökar du dina chanser att hitta en försäkring som passar just ditt försäkringsbehov och till rätt pris.