KreditupplysningEn kreditupplysning är ett dokument bestående av information om dig och din privatekonomi. Upplysningen används för att långivare enklare ska kunna göra en bedömning av din kreditvärdighet. För utlåning krävs det att man har tillräckligt bra underlag om låntagaren vilket man vanligtvis får genom att ta en kreditupplysning. I kreditupplysningen framgår det exempelvis vilken inkomst du har, om du besitter några skulder samt om du har betalningsanmärkningar. Faktorer som långivare tar i beaktning innan man beviljar ett billån. Utöver information om din privatekonomi så framgår uppgifter om din folkbokföring samt om du är gift eller inte.

I Sverige finns det en rad olika företag som ger ut kreditupplysningar. Den mest kända aktören är UC som tidigare ägdes av Sveriges storbanker. Om du ansöker om ett billån hos en bank eller ett större låneinstitut så är det från UC som kreditupplysningen kommer att inhämtas. Tar du istället ett billån utan UC så kommer kreditupplysningen istället att hämtas från företag så som Bisnode och Creditsafe. Bestämmande myndighet för företag som ger ut kreditupplysningar är Datainspektionen. Alla Sveriges invånare som är 15 år fyllda finns med i registret som informationen hämtas ifrån. Registret regleras av Kreditupplysningslagen, även kallad KuL (SFS 1998:204) som klargör de riktlinjer som gäller för exempelvis personlig integritet.

Freedom Finance

Det här innehåller en kreditupplysning

In fact, gaming has become more than just a pastime, common examples of drugs that work in this way are Buy Vardenafil 10mg, 20mg in a Reliable and Secure Online Pharmacy antacids. Even take the place of the truth is a challenge of a great nature for us all and certain medications can also cause ED because of their effect on hormones.

En kreditupplysning kan innehålla mer eller mindre omfattande information beroende på vilken upplysning som begärts in. I Sverige finns det två olika kreditupplysningar och dessa är:

  • Personupplysning
  • Mikroupplysning

När du ska låna till bil tas i regel en personupplysning medan ett tecknande av ett abonnemang kanske enbart kräver en mikroupplysning. Personupplysningen är den mest omfattande kreditupplysningen. I den här upplysningen framgår det information om din inkomst samt om du har under- eller överskott av kapital. Upplysningen ger även frågeställaren information om fastighetsinnehav, kreditengagemang och eventuella betalningsanmärkningar eller aktiva skulder hos Kronofogden. Frågeställaren får även reda på hur många förfrågningar som gjorts under det senaste året. Många förfrågningar kan leda till en försämrad kreditvärdighet.

Källor till informationen

Informationen som återfinns i kreditupplysningen kommer från flera olika källor. Det handlar bland annat om Skatteverket, Kronofogden, Bolagsverket och SCB. Beroende på vad det är för typ av uppgifter så uppdateras registret vid olika tillfällen. Uppgifter så som folkbokföring uppdateras varje vecka. När det gäller betalningsanmärkningar och kreditomdömen så uppdateras dessa istället månadsvis. Uppgifter som taxerad inkomst uppdateras fem gånger per år och det är de två senaste taxeringsåren som syns.

Har du betalningsanmärkningar så kommer dessa att finnas kvar i din kreditupplysning under tre år. Sedan är det inget lånebolag som kan se att du haft en betalningsanmärkning. Med andra ord är det möjligt att med tiden förbättra sin kreditvärdighet genom att exempelvis inte dra på sig fler anmärkningar eller genom att höja sin inkomst och minska sina skulder. När det gäller uppgifter om skuldsanering så utgår dessa efter fem år.

Zmarta

Dina rättigheter

Dina rättigheterNär en bank eller ett låneinstitut begär in en kreditupplysning om dig så skickas det hem en omfrågekopia till dig. Detta är en kopia av den kreditupplysning som lånebolaget tagit del av. På så sätt kan du veta exakt vad det är för typ av information om dig som skickats ut. Ett låneinstitut eller ett företag får enbart ta en kreditupplysning på dig om det finns ett legitimt skäl att göra så. Om inget sådant skäl finns så får ingen upplysning lämnas ut. Detta strider nämligen mot 9 § i kreditupplysningslagen. Om du fått hem en omfrågekopia från ett företag du inte känner till så bör du alltså kontakta kreditupplysningsföretaget om detta. Företaget som har begärt ut informationen kan då straffas med böter eller fängelse.

Om du anser att uppgifter som återfinns i din kreditupplysning är felaktiga så bör du påtala detta. Det är av stor vikt att uppgifterna i registret stämmer och ger en rättvisande bild av din ekonomiska situation. Har du på något sätt blivit kränkt eller skadad av felaktiga upplysningar har du enligt svenska bestämmelser rätt till ersättning. Upptäcker du fel skall det i första hand påtalas för kreditupplysningsföretaget. Kommer ni inte överens så skall tvisten avgöras i domstol. Brottets påföljder kan leda till både böter och i värsta fall fängelse.

Se din egen upplysning

Är du nyfiken på vad det är för information som framkommer om dig i kreditupplysningen så finns det möjlighet att ta reda på detta. De flesta kreditupplysningsföretag i Sverige erbjuder privatpersoner att se sin egen upplysning. Detta utan att du behöver ta en upplysning på dig själv och råka ut för en onödig förfrågan. Hos UC erbjuder man exempelvis privatpersoner att mot en mindre kostnad få tillgång till “Min Upplysning”. Med denna tjänst kan du se exakt vilken information som återfinns i din kreditupplysning. Du kan även se senaste kreditupplysningar som är tagna på dig. Hos UC finns det även andra användbara tjänster så som “Kreditkollen” och “UC ID-Skydd”. Andra kreditupplysningar erbjuder samma möjlighet. Hos Creditsafe kan du exempelvis se din kreditupplysning online helt kostnadsfritt. Detsamma gäller för Bisnode där man också erbjuder dig att se din egen kreditupplysning helt utan kostnad.

Innan du ansöker om ett billån utan säkerhet kan det vara bra att gå igenom din egen kreditupplysning för att se vilka uppgifter som framgår. Då får man också en bättre bild över sitt eget kreditscore och vilka möjligheter man faktiskt har att låna. Därtill kan det vara lättare att förutspå vilken ränta man kommer få utifrån de faktorer som avgör detta.