När du står i begrepp att ansöka om ett billån så kommer du i vissa fall behöva ta ställning till om du vill teckna ett låneskydd eller inte. Detta då en hel del långivare på marknaden erbjuder sådana skydd. Det handlar om en låneförsäkring som ger dig trygghet om något oförutsett skulle inträffa. Skillnaden mellan ett låneskydd och en helt vanlig försäkring är att du försäkrar ditt lån istället för ett ting, en bil eller en bostad. Även om alla kan uppleva viss ovisshet gällande framtiden så är det absolut inget måste att teckna ett låneskydd. Går du däremot och oroar dig för framtiden och eventuell arbetslöshet så kan en låneförsäkring vara bra att överväga när du lånar pengar till en ny- eller begagnad bil.

Så fungerar ett låneskydd för billån

Ett låneskydd för billån är en avgiftsbelagd försäkring som du har möjlighet att teckna i samband med att du lånar pengar för att köpa bil eller något annat. Många aktörer på marknaden erbjuder sådana skydd idag och exempel på dessa aktörer är SevenDay Bank, Marginalen Bank och ICA Banken. Genom att teckna ett låneskydd kan du få ersättning som täcker återbetalningen av lånet under vissa förutsättningar. Låneskyddet aktiveras om du skulle åka på en längre sjukskrivning eller om du blir ofrivilligt arbetslös. Även i det fall du som försäkringstagare skulle avlida kommer låneskyddet att gälla. Hur omfattande varje låneförsäkring är beror på respektive långivares villkor. En del långivare på marknaden erbjuder olika typer av låneskydd där du själv kan välja hur omfattande försäkring du vill ha kopplad till ditt billån.

Det blir allt mer vanligt att svenskar försäkrar sitt billån med ett låneskydd. Främst för att få en ekonomisk trygghet om något oförutsett skulle inträffa. Då riskerar man inte att lånet inte återbetalas enligt rådande låneavtal. Således kan man undvika betalningsanmärkningar vilka kan ge stora konsekvenser för ens privatekonomi. En betalningsanmärkning kan även leda till att man i framtiden får svårigheter att bli beviljad lån (även om det finns långivare som erbjuder billån med betalningsanmärkning). Det kan även påverka vardagen i den mån att man får svårt att teckna hyreskontrakt och mobiltelefonabonnemang. Om du ser ovisst på framtiden så är det med andra ord en god idé att se över vilka möjligheter som finns för att teckna ett låneskydd till ditt billån.

Låneskydd när du tecknar ett billån

Vilken ersättning betalas ut?

Hur ersättningen ser ut för ett låneskydd beror på vilken långivare du vänder dig till. Alla låneinstitut och lånebanker har olika villkor för hur och när ersättningen betalas ut. Det vanliga är dock att försäkringen lämnar ersättning för ränta och amortering om du drabbas av arbetslöshet på grund av arbetsbrist eller sjukhusvistelse samt hel arbetsoförmåga. Vidare löser försäkringen ditt lån upp till en viss summa om du skulle avlida.

Exakt hur många dagar efter du blivit arbetslös eller sjukskriven som ersättningen betalas ut varierar. Det kan handla om alltifrån 30 dagar upp till 150 dagar. Ofta förekommer även en karenstid på ett visst antal dagar. Vidare kan det variera under hur lång tid som försäkringen lämnar ersättning. Inte sällan handlar det om 12 månader.

När du har ett låneskydd och ansöker om ersättning så behöver du skicka in vissa dokument för att din ansökan ska godkännas. Hos långivaren kan du ibland hitta färdiga mallar där du kan göra en skadeanmälan för arbetslöshet eller för arbetsoförmåga. Om du förlorat arbetsförmågan kommer långivaren även be dig komplettera anmälan med ett läkarintyg. När du drabbats av ofrivillig arbetslöshet så krävs det även i vissa fall att du är inskriven på arbetsförmedlingen eller är med i A-kassan. Skulle du avlida kommer hela den återstående skulden att regleras. Detta till skillnad mot om du blir ofrivilligt arbetslös eller förlorar din arbetsförmåga. Då betalas istället ersättning ut månatligen under avtalad period.

Kostnad för låneskydd

Att koppla ett låneskydd till ditt billån är inte helt gratis. Därför bör man alltid göra en avvägning innan man bestämmer sig för att försäkra sitt lån eller inte. Om du varken oroar dig för arbetslöshet eller längre sjukskrivning så är det ofta mer gynnsamt att slopa skyddet. Då slipper du de extra kostnader som ett låneskydd innebär. Väljer du ändå att teckna ett låneskydd till ditt billån så kommer kostnaden för detta variera beroende på vilken bank eller vilket låneinstitut du vänder dig till. Vad som däremot är gemensamt hos alla långivare är att kostnaden för en låneförsäkring är kopplad till själva månadskostnaden. Du får alltså betala en procentuell avgift av din månadskostnad för lånet. I regel brukar denna procentuella avgift ligga runt 7-10% av månadskostnaden. Således kan du räkna med att betala runt 157 kr extra i månaden om du har en månadskostnad på 1750 kr. Under ett år ger detta en total kostnad av 1884 kr. Sedan kan du bara multiplicera summan med det antal år du har valt som löptid för året. Som du säkert förstår kan ett låneskydd för ett lån med lång återbetalningstid innebära en väldigt stor summa. Denna summa bör du ställa i relation för hur sannolikt det är att du kommer behöva använda dig av försäkringen.

Ett alternativ till ett låneskydd är en vanlig inkomst- och sjukförsäkring. Inte sällan ger en sådan försäkring dig precis samma skydd som den låneförsäkring som banken erbjuder dig.

Vem kan teckna ett låneskydd?

En förutsättning för att kunna teckna ett låneskydd är att den långivaren du lånar pengar hos erbjuder ett sådant skydd. Vidare gäller det att du uppfyller långivarens grundkrav för vem som får ansöka om ett lån. Vanliga grundkrav för att få låna och teckna ett låneskydd är att du ska ha fyllt minst 18 år, vara svensk medborgare samt ha någon form av inkomst. Vissa banker ställer dock högre krav på ålder och gräns för minsta årsinkomst. Extra krav som ställs för den som vill teckna ett låneskydd till sitt billån är att man ska vara fullt arbetsför. Du måste alltså i den stund du tecknar låneskyddet ha förmåga att arbeta 100%. Vidare behöver du ha tillgång till det svenska försäkringssystemet.

Låneskydd när du lånar till bil