De flesta av oss behöver låna pengar för att köpa bil. Generellt sett ska man inte låna för att konsumera och att köpa bil är givetvis någon form av konsumtion. För många är det dock en ren nödvändighet. Frågan är då – ska jag välja billån eller privatlån för att finansiera bilköpet?

Låt oss reda ut detta.

Billån eller privatlån – skillnader

Till att börja med behöver vi reda ut vad skillnaden mellan billån och privatlån är. Billån är ett lån med bilen som säkerhet. När du köper en ny bil eller begagnad bil hos en återförsäljare kan du få ett erbjudande om att teckna ett billån för att finansiera köpet. Eftersom bilen fungerar som pant för lånet kan du ofta få en lägre ränta jämfört med privatlån.

Du kan låna upp till 80 procent av bilens värde. Anta att den kostar 200 000 kronor – då får du låna 160 000 kronor. Resterande 40 000 kronor kallas för kontantinsats och den får du finansiera med egna pengar. Alternativt finansierar du den delen med ett privatlån men då har du plötsligt två lån att hålla koll på.

Amorteringen på billån beror på bilens ålder och är kopplad till värdeminskningen. Den brukar vara maximalt 8 år.

Ett privatlån däremot är ett lån utan säkerhet. Blancolån kallas dessa också för. Det innebär att banken inte kräver att du pantsätter bilen för att få låna. Väljer du denna form av lån kan du låna hela beloppet och slipper finansiera en del av kostnaden själv om du inte vill. Priset för denna frihet är att du ofta får betala några procentenheter mer per år i ränta jämfört med om du hade tecknat ett billån.

Amorteringen på privatlån är inte kopplad till bilens värde och du brukar kunna bestämma avbetalningstiden själv. Många långivare erbjuder amortering på uppåt 12 år eller rent av 15 år. Givetvis bör du även här ta hänsyn till värdeminskningen så att bilen inte minskar i värde snabbare än vad du amorterar.

Med det sagt finns det många långivare som erbjuder vanliga privatlån men marknadsför dessa som billån.

Billån eller privatlån

Villkoren skiljer sig också mellan billån och privatlån

En skillnad som kan vara avgörande när du funderar över om billån eller privatlån är bäst är hur villkoren är utformade.

Vanligtvis är det mycket tuffare villkor för rena billån. Ett vanligt krav är att du ska köpa fordonet av en auktoriserad bilhandlare. Att handla en begagnad bil av en privatperson går alltså som regel inte om du vill ta lån på bilen. Däremot går det bra att ta billån på en begagnad bil som du köper hos en bilhandlare.

Ett annat villkor för billån brukar vara att bilen inte får vara för gammal. Det är olika hur långivarna väljer att räkna. En del säger exempelvis att bilen får vara maximalt 8 eller 12 år gammal. Andra säger att du måste betala tillbaka lånet inom till exempel 1 till 8 år beroende på bilens ålder.

Hos många långivare är det ett krav att du försäkrar bilen fullt ut under hela amorteringsperioden. Även om det är en extra trygghet innebär det samtidigt en kostnad.

Några sådana begränsningar finns inte om du tar ett privatlån. Du kan låna till att köpa en bil som är 20 år gammal om du vill och du kan köpa den av en privatperson.

Dessutom brukar kraven på dig som låntagare vara lägre för vanliga privatlån. Eller rättare sagt – det finns fler långivare som är villiga att bevilja ett blancolån. Det innebär att det är lättare att låna till att köpa bil via privatlån även om du skulle råka ha en lite lägre inkomst.

Tips – räkna ut vad ett privatlån kan kosta totalt sett genom denna lånekalkyl.

Billån vs privatlån – fördelar och nackdelar

Vad är då bäst – billån eller privatlån? Det beror på.

Billån är ofta bäst om du:

·      Köper ny bil

·      Köper begagnad bil som inte är allt för gammal av bilhandlare

·      Har en OK ekonomi

Då ger det dig lägre ränta och en lägre total kostnad för ditt bilköp.

Privatlån är bäst om du:

·      Köper begagnad bil av en privatperson

·      Köper en lite äldre bil

·      Inte vill behöva teckna helförsäkring

·      Vill finansiera 100% av bilens kostnad

·      Har en lite för svag ekonomi för att få billån

Priset blir dyrare genom högre ränta och avgifter, men å andra sidan får du full frihet.

Tips – Oavsett om du väljer att finansiera bilköpet med privatlån eller billån bör du räkna ut vad månadskostnaden blir. Har du råd med ett sådant lån eller innebär det en allt för stor ansträngning för din ekonomi? Var inte överoptimistisk i din kalkyl utan lämna goda marginaler för andra utgifter också.

Billån eller privatlån?